رنگ در طراحی داخلی

رنگ در طراحی داخلی (قسمت هفدهم)

سبز متمایل به زرد و قرمز متمایل به بنفش برای انتخاب رنگ در طراحی داخلی از دسته رنگهای متعادل به شمار می آیند و ترکیب پرکاربردی …

ادامه مطلب

رنگ در طراحی داخلی

رنگ در طراحی داخلی (قسمت شانزدهم)

برای انتخاب رنگ در طراحی داخلی، قرمز و سبز در میان رنگهای مکمل اصلی از تضاد کمتری برخوردارند و در کنار یکدیگر تداعی کننده طبیعت هستند

ادامه مطلب

رنگ در طراحی داخلی

رنگ در طراحی داخلی (قسمت پانزدهم)

در دکوراسیون و انتخاب رنگ در طراحی داخلی باید این نکته را در نظر داشت که رنگهای روشن ویژگی بزرگنمایی دارند و رنگهای تیره ویژگی کوچک نمایی

ادامه مطلب

رنگ در طراحی داخلی

رنگ در طراحی داخلی (قسمت چهاردهم)

برای انتخاب رنگ در طراحی داخلی، استفاده از رنگهای مکمل علاوه بر ایجاد جذابیت بصری، پوششی برای رفع سردی و یا گرمی آنها نیز می باشد

ادامه مطلب

رنگ در طراحی داخلی

رنگ در طراحی داخلی (قسمت سیزدهم)

وسعت و مقدار استفاده از رنگ در طراحی داخلی به عوامل متعددی بستگی دارد که یکی از آنها توجه به کیفیات بصری و اثرات روانی رنگها است

ادامه مطلب

رنگ در طراحی داخلی

رنگ در طراحی داخلی (قسمت دوازدهم)

استفاده از رنگ در طراحی داخلی به شکل های مختلفی مورد استفاده قرار می گیرد که توجه به نسبت وسعت و میزان استفاده از هر رنگ …

ادامه مطلب

رنگ در طراحی داخلی

رنگ در طراحی داخلی (قسمت یازدهم)

ترکیب صحیح رنگ ها در طراحی داخلی تا حدود زیادی به کیفیت و میزان تعامل دو رنگ و تاثیر متقابلی که بر یکدگر می‌گذارند بستگی دارد

ادامه مطلب

رنگ خاکستری در دکوراسیون

رنگ خاکستری در دکوراسیون

رنگ خاکستری در دکوراسیون رنگ متعادلی است که در میان دو رنگ متضاد قرار دارد و حسی از تعادل، صلح و آرامش را به ذهن متبادر می سازد

ادامه مطلب